Қабылданған

Ақтөбе облысы бойынша жер учаскелері жеке меншікке берілген кезде олар үшін төлемақының базалық ставкаларын белгілеу туралы
Қаулысы.docx


Косымша.docx

1
Жоба
Ақтөбе облыстық мәслихатының
ШЕШІМІ
Ақтөбе қ. №____ 2015 жылғы «___» желтоқсан
Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласының жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына бағалау аймақтарының шекаралары мен түзету коэффициенттерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 11- бабының 1-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Ақтөбе облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласының жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына бағалау аймақтарының шекаралары мен түзету коэффициенттері 1 және 2 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Облыстық мәслихаттың сессия төрағасы
Л.ЖАЗЫҚОВА
Облыстық
мәслихаттың хатшысы
С.ҚАЛДЫҒҰЛОВА
2015 жылғы «____» желтоқсандағы №______
облыстық мәслихаттың шешіміне 1- ќосымша
Ақтөбе қаласында бағалау аймақтарының шекаралары
Ай мақтарының №
Бағалау аймақтарының шекаралары
№1 бағалау аймағы,
003-006,009-012, 017-044, 064,077-081,085,144,155 жер кадастрлық кварталдар шекараларында.
1.
Бірінші массив
Шекаралары Саябақ көшесімен Земледельческая көшесінің қиылысына дейін, Земледельческая көшесімен Мир даңғылының қиылысына дейін, Мир даңңылымен И.Тургенев кґшесініѕ ќиылысына дейін, И.Тургенев кґшесімен Ј.Молдаєўлова даѕєылы арќылы, темір жол жјне У.Сеитова кґшесі бойымен Јз Наурыз кґшесіне дейін, Јз Наурыз кґшесімен Бґкенбай батыр кґшесініѕ ќиылысына дейін, Бґкенбай батыр кґшесімен Л.Красина кґшесініѕ ќиылысына, Л.Красина кґшесімен 12 «В-Г» шаєын ауданыныѕ оѕтїстік-шыєысына дейін, 12 «В-Г» шаєын ауданыныѕ оѕтїстік-шыєысы бойымен Бґкенбай батыр кґшесініѕ ќиылысына, Бґкенбай батыр кґшесімен Сјѕкібай батыр даѕєылыныѕ ќиылысына дейін, Сјѕкібай батыр даѕєылымен Ј.Молдаєўлова даѕєылыныѕ ќиылысына дейін, Ј.Молдаєўлова даѕєылымен Оѕтїстік-батыс тўрєын массивін ќоса алєанда, Оѕтїстік батыс тўрєын массивінен Ј.Молдаєўлова даѕєылы бойымен Сјѕкібай батыр даѕєылына дейін, Сјѕкібай батыр даѕєылымен А.Макаренко кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Макаренко кґшесімен Т.Рысќўлов кґшесініѕ ќиылысына, Т.Рысќўлов кґшесімен Н.Вавилов кґшесініѕ ќиылысына дейін, Н.Вавилов кґшесімен Ќазанєап Тілепбергенўлы кґшесініѕ ќиылысына, Ќазанєап Тілепбергенўлы кґшесімен Махамбет Ґтемісўлы кґшесініѕ ќиылысына дейін, Махамбет Ґтемісўлы кґшесімен А.Маресьев кґшесініѕ ќиылысына, А.Маресьев кґшесімен Мир даѕєылыныѕ ќиылысына дейін, Мир даѕєылыман Саябаќ кґшесініѕ ќиылысына дейін.
Екінші массив
Шекаралары Ы.Алтынсарин кґшесімен Жанќожа батыр кґшесініѕ ќиылысына дейін, Жанќожа батыр кґшесімен Асау Бараќ кґшесініѕ ќиылысына , Асау Бараќ кґшесімен Шернияз Жарылєасўлы кґшесініѕ ќиылысына дейін, Шернияз Жарылєасўлы кґшесімен Н.Некрасов кґшесініѕ ќиылысына , Н.Некрасов кґшесімен Пожарный кґшесініѕ ќиылысына дейін, Пожарный кґшесімен Бершїгір кґшесініѕ ќиылысына, Бершїгір кґшесімен Н.Ќобланды кґшесініѕ ќиылысына дейін, Н.Ќобланды кґшесімен Т.Ахтанов кґшесініѕ ќиылысына, Т.Ахтанов кґшесімен Ш.Ујлиханов кґшесініѕ ќиылысына дейін, Ш.Ујлиханов кґшесімен Шернияз Жарылєасўлы кґшесініѕ ќиылысына , Шернияз Жарылєасўлы кґшесімен Интернациональный кґшесініѕ ќиылысына дейін, Интернациональный кґшесімен Јйтеке би кґшесініѕ ќиылысына, Јйтеке би кґшесімен А.Герцен кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Герцен кґшесімен М.Ломоносов кґшесініѕ ќиылысына, М.Ломоносов кґшесімен Ы.Алтынсарин кґшесініѕ ќиылысына дейін.
Їшінші массив
Шекаралары Зауыт кґшесімен элеватор аумаєыныѕ солтїстік бґлігі бойымен, «Актюбренген-1» бау-баќша ўжымыныѕ оѕтїстік жаєы, «Актюбренген-1» бау-баќша ўжымыныѕ оѕтїстік жаєынан стадион жјне мектепке дейінгі ўйымныѕ аумаєын ќоса алєанда Кленовый кґшесіне дейін, Кленовый кґшесімен А.Краснощеков кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Краснощеков кґшесімен Зауыт кґшесініѕ ќиылысына дейін.
Тґртінші массив
Су ќорєау аймаєынан Аќтґбе су ќоймасы, Елек ґзені, Ќарєалы ґзені, Заречный, Заречный-1, Заречный-3 батыс бґлігі, Заречный-4 тўрєын массивтерін ќоса алєанда, аурухананыѕ шыєыс бґлігі Ќарєалы ґзенініѕ бойымен Аќтґбе-Орск тас жолына дейінгі жерді ќоспаєандаєы Ќарєалы селосы.
Бесінші массив
Авиаќалашыќ.
№2 баєалау аймаєы,
001,002,007,013-016,053-063,065-076,082-084,086-090 жер кадастрлыќ кварталдар шекараларында.
Бірінші массив
Шекаралары Н.Чернышевский кґшесімен Жеѕіс даѕєылыныѕ ќиылысына дейін, Жеѕіс даѕєылымен «АЗФ-2» бау-баќша ўжымын бойлай И.Тургенев кґшесініѕ ќиылысына дейін, И.Тургенев кґшесімен Мир даѕєылыныѕ ќиылысына дейін, Мир даѕєылымен Земледельческая кґшесініѕ ќиылысына дейін, Земледельческая кґшесімен Саябаќ кґшесініѕ ќиылысына, Саябаќ кґшесімен Мир даѕєылыныѕ ќиылысына дейін, Мир даѕєылымен А.Маресьев кґшесініѕ ќиылысына, А.Маресьев кґшесімен Махамбет Ґтемісўлы
2.
кґшесініѕ ќиылысына дейін, Махамбет Ґтемісўлы кґшесімен Ќазанєап Тілепбергенўлы кґшесініѕ ќиылысына, Ќазанєап Тілепбергенўлы кґшесімен Н.Вавилов кґшесініѕ ќиылысына дейін, Н.Вавилов кґшесімен Т.Рысќўлов кґшесініѕ ќиылысына , Т.Рысќўлов кґшесімен А.Макаренко кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Макаренко кґшесімен Сјѕкібай батыр даѕєылыныѕ ќиылысына, Сјѕкібай батыр даѕєылымен тўрєынїй ќўрылысын бойлай, гараж кооперативі мен №40 орта мектеп аумаєын ќоспаєанда А.Чекалин кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Чекалин кґшесімен КА-168/2 мекемесініѕ шыєыс бґлігіне дейін, КА-168/2 мекемесініѕ шыєыс бґлігінен О.Кошевой кґшесініѕ ќиылысына, О.Кошевой кґшесімен Т.Рысќўлов кґшесініѕ ќиылысына , Т.Рысќўлов кґшесімен Н.Чернышевский кґшесініѕ ќиылысына дейін.
Екінші массив
Шекаралары М.Маметова кґшесімен К.Нокин даѕєылыныѕ ќиылысына дейін, К.Нокин даѕєылымен Елек ґзенініѕ су ќорєау аймаєы бойымен, К.Нокин даѕєылына іргелес бау-баќша ўжымдары жерлерін ќоса алєанда, С.Жиенбаев жјне Н.Гастелло кґшелердіѕ ќиылысына дейін, С.Жиенбаев жјне Н.Гастелло кґшелердіѕ ќиылысынан С.Жиенбаев кґшесімен Южная кґшесініѕ ќиылысына дейін, Южная кґшесімен В.Зинченко кґшесініѕ ќиылысына дейін, В.Зинченко кґшесімен Шернияз Жарылєасўлы кґшесініѕ ќиылысына дейін, Шернияз Жарылєасўлы кґшесімен А.Герцен кґшесініѕ ќиылысына, А.Герцен кґшесімен Јйтеке би кґшесініѕ ќиылысына дейін, Јйтеке би кґшесімен Интернациональная кґшесініѕ ќиылысына, Интернациональная кґшесімен Шернияз Жарылєасўлы кґшесініѕ ќиылысына дейін, Шернияз Жарылєасўлы кґшесімен Ш.Ујлиханов кґшесініѕ ќиылысына дейін, Ш.Ујлиханов кґшесімен Т.Ахтанов кґшесініѕ ќиылысына , Т.Ахтанов кґшесімен Н.Ќобландин кґшесініѕ ќиылысына дейін, Н.Ќобландин кґшесімен Бершїгір кґшесініѕ ќиылысына дейін, Бершїгір кґшесімен Пожарная кґшесініѕ ќиылысына, Пожарная кґшесімен Н.Некрасов кґшесініѕ ќиылысына дейін, Н.Некрасов кґшесімен Шернияз Жарылєасўлы кґшесініѕ ќиылысына дейін, Шернияз Жарылєасўлы кґшесімен Асау Бараќ кґшесініѕ ќиылысына, Асау Бараќ кґшесімен Ы.Алтынсарин кґшесініѕ ќиылысына дейін, Ы.Алтынсарин кґшесімен М.Ломоносов кґшесініѕ ќиылысына дейін, М.Ломоносов кґшесі, темір жолы бойымен М.Маметова кґшесініѕ ќиылысына дейін.
Їшінші массив
Шекаралары Јз Наурыз кґшесіндегі кґпірден бастап М.Арынов кґшесініѕ ќиылысына, М.Арынов кґшесімен А.Иманов кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Иманов кґшесімен И.Павлов кґшесініѕ ќиылысына, И.Павлов кґшесімен Илецкий кґшесініѕ ќиылысына дейін, Илецкий кґшесімен «Сельмаш», «Авиатор», «Авиатор-2» тўрєын массивтері, мјдениет жјне демалыс саябаєын ќоса алєанда Бґкенбай батыр кґшесіне дейін, Бґкенбай батыр кґшесінен 12 «В-Г» шаєын ауданыныѕ оѕтїстік-шыєысы бойымен, Л.Красин кґшесіне дейін, Л.Красин кґшесімен Бґкенбай батыр кґшесініѕ ќиылысына дейін, Бґкенбай батыр кґшесімен Јз Наурыз кґшесіне дейін, Јз Наурыз кґшесімен кґпірге дейін.
Тґртінші массив.
Кирпичный кенті, «Ќазаќжарылысґнеркјсіп» АЌ, теннис алаѕын ќоса алєанда.
Бесінші массив
Ясное селосы.
№3 баєалау аймаєы,
045-048,139,150,152,145,149,154 жер кадастрлыќ кварталдар шекараларында.
3.
Бірінші массив
Шекаралары Н.Чернышевский кґшесімен О.Кошевой кґшесініѕ ќиылысына дейін, О.Кошевой кґшесімен КА-168/2 мекемесініѕ шыєыс бґлігіне дейін, КА-168/2 мекемесініѕ шыєыс бґлігінен А.Чекалин кґшесіне дейін, А.Чекалин кґшесімен тўрєынїй ќўрылысы бойымен, гараж кооперативі мен №40 орта мектептіѕ аумаєын ќосќанда, Сјѕкібай батыр даѕєылына дейін, Сјѕкібай батыр даѕєылымен С.Баишев кґшесіне дейін, С.Баишев кґшесімен «Табыс» базарыныѕ аумаєына дейін, «Табыс» базарыныѕ аумаєымен ґнеркјсіп аймаєыныѕ батыс бґлігі бойымен Жіѕішке ґзенініѕ арнасына дейін, Жіѕішке ґзені арнасы бойымен СМП-555 тўрєынїй ќўрылысы жерлерін ќоса алєанда Н.Чернышевский кґшесіне дейін.
Екінші массив
Шекаралары Жіѕішке станциясы аумаєынан Елек ґзенініѕ су ќорєау аймаєына дейін, Елек ґзенініѕ су ќорєау аймаєынан «Запказэнерго» бау-баќша ўжымыныѕ солтїстік жаєындаєы жерге дейін, теміржол кґлігі, тўрмыстыќ жјне ґнеркјсіптік ќўрылыс жерлерін ќоса алєанда 312 атќыштар дивизиясы даѕєылы бойымен М.Ломоносов кґшесіне дейін, М.Ломоносов кґшесімен А.Герцен кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Герцен кґшесімен Шернияз Жарылєасўлы кґшесініѕ ќиылысына, Шернияз Жарылєасўлы кґшесімен В.Зинченко кґшесініѕ ќиылысына дейін, В.Зинченко кґшесімен Н.Гастелло кґшесініѕ ќиылысына, Н.Гастелло кґшесімен Нефтянников кґшесініѕ ќиылысына дейін, Нефтянников кґшесімен, «Ромашка» бау-баќша ўжымныѕ жерін ќоса, «Аќтґбе-Ќандыаєаш» айналма кґлік жол баєытына дейін, 41 разьезд, ќўс фабрикасы аумаќтары, су ќорєау аймаєы бойымен «Аќтґбе-Ќандыаєаш» жолы баєытында ќала шекарасына дейін, ќала шекарасынан темір жол бойымен «Аќтґбе-Ќандыаєаш» жолы баєытында, №406 авиациялыќ жґндеу зауытыныѕ, јуежай єимараты, «Сельмаш-2» шаєын ауданы, «Авиатор-1» гараж кооперативі аумаєыныѕ бір бґлігін ќоса, Илецкий кґшесіне дейін, Илецкий кґшесімен И.Павлов кґшесініѕ ќиылысына дейін, И.Павлов кґшесімен А.Иманов кґшесініѕ ќиылысына дейін, А.Иманов кґшесімен М.Арынов кґшесініѕ ќиылысына, М.Арынов кґшесімен Деповской кґшесініѕ ќиылысына дейін, Деповской кґшесімен темір жол бойымен Јз Наурыз кґшесіне дейін, Јз Наурыз кґшесімен У.Сеитов кґшесіне дейін, У.Сеитов кґшесімен И.Тургенев кґшесіне дейін, И.Тургенев кґшесімен Н.Чернышевский кґшесіне дейін, Н.Чернышевский кґшесінен «АЗФ-2» бау-баќша ўжымы жерініѕ оѕтїстік жаєы бойымен Жеѕіс даѕєылыныѕ ќиылысына, Жеѕіс даѕєылымен Н.Чернышевский кґшесініѕ ќиылысына дейін, Н.Чернышевшский кґшесімен Т.Рысќўлов кґшесініѕ ќиылысына дейін, темір жол бойымен Жіѕішке станциясына дейінгі бау-баќша ўжымы жерлерін ќоспаєанда.
№4 баєалау аймаєы,
091-093,099 жер кадастрлыќ кварталдар шекараларында.
4.
Бірінші массив
Шекаралары Южный кґшесімен зират аумаєын ќоспаєанда С.Жиенбаев кґшесініѕ ќиылысына дейін, С.Жиенбаев кґшесімен Н.Гастелло кґшесініѕ ќиылысына дейін, С.Жиенбаев жјне Н.Гастелло кґшелердіѕ ќиылысынан 41 разъезд баєытында тўрєын ќўрлысы бойымен В.Зинченко кґшесіне дейін, В.Зинченко кґшесімен Орынбор кґшесініѕ ќиылысына, Орынбор кґшесімен Нефтянников кґшесініѕ ќиылысына дейін, Нефтянников кґшесімен Н.Гастелло кґшесініѕ ќиылысына , Н.Гастелло кґшесімен В.Зинченко кґшесініѕ ќиылысына дейін, В.Зинченко кґшесімен Южная кґшесініѕ ќиылысына дейін.
Екінші массив
Шекаралары Сјѕкібай батыр даѕєылы мен Є.Жўбанова кґшесініѕ ќиылыстары жјне солтїстік-батыс ґнеркјсіп аймаєы бір жаєынан, екінші жаєынан «Аќтґбе-Орал» жолымен ќала шекарасына дейін, «М.Оспанов атындаєы Батыс-Ќазаќстан медициналыќ академиясы» ауруханасы, Жаѕаќоныс ауылы, Оѕтїстік-Батыс-2 тўрєын массиві жерлерін ќосќанда, Оѕтїстік-Батыс тўрєын массив аумаєын ќоспаєанда.
№5 баєалау аймаєы,
153,155 жер кадастрлыќ кварталдар шекараларында
5.
Бірінші массив
Шекаралары Сјѕкібай батыр даѕєылынан «Сазды» ґзенініѕ арнасы бойымен «Сазды су ќоймасы» демалыс аймаєы бір жаєынан, «Ќандыаєаш-Атырау» жолымен ќала шекарасындаєы ґтпежолєа дейін екінші жаєынан, јуежайдыѕ ўшу жолаєы мен Жаѕаальжан комбинат аумаєын ќоса алєанда.
Екінші массив
Шекараларында Ясное селосыныѕ жаѕа тўрєын массивінен Аќтґбе су ќоймасы су ќорєау аймаєына дейін.
Їшінші массив
Шекараларында «Аќтґбе-Орск», «Аќтґбе-Хромтау» жол баєыттары бойымен жјне ќиылысуынан бастап, 2 кезекті «Заречный-3» тўрєын массивін «Рауан» тўрєын массивіне дейін ќоса алєанда.
Тґртінші массив
«Нўр-Аќтґбе» мґлтек ауданы, «Алмаз» бау-баќша ўжымы жерлерін ќоса алєанда.
Бесінші массив
Темір жол бойымен Жіѕішке ґзенініѕ солтїстік-батыс арнасыныѕ жерлері орналасќан, «Аќтґбе-Орынбор» жол баєытымен ќала шекарасына дейін, ґнеркјсіп аймаєын, ќатты-тўрмыстыќ ќалдыќтар полигоны ауданнын, 39 разъездті ќоса алєанда.
№ 6 баєалау аймаєы,
104-136,140,160,161 жер кадастрлыќ кварталдар шекараларында.
6.
Бау-баќша ўжымдары жерлері, су ќорєау аймаєына, №1, №2 аймаќтарєа кіретін жерлерді ќоспаєанда.
№7 баєалау аймаєы,
142,143,146,147,151,155 жер кадастрлыќ кварталдар шекараларында.
7.
Бірінші массив
Сазды су ќоймасынан оѕтїстік-шыєысќа ќарай орналасќан «Аќтґбе орман шаруашылыєы» ММ жерлері «Аќтґбе-Ќандыаєаш» жол баєытымен ќала шекарасына дейін.
Екінші массив
Елек ґзені арќылы Аќтґбе ферроќорытпалар зауытыныѕ ґнеркјсіптік аймаєыныѕ артќы жерлері орналасќан, Россовхоз селосын, «Аќжар-2» тўрєын массивін, «Аќжар-2» ќосалќы станциясы аумаєын ќосќанда.
Їшінші массив
Аќтґбе су ќоймасы баєытында Заречный-3 тўрєын массиві оѕтїстігініѕ артќы жерлерінде орналасќан, «Аќтґбе-Ќандыаєаш» жол баєытымен ќала шекарасына дейін, «Жаѕажол», «Нўр-Аќтґбе» мґлтек ауданы, Ќызылжар тўрєын массивініѕ бір бґлігі жерлерін ќоса алєанда.
Тґртінші массив
С.Жиенбаев кґшесі мен Н.Гастелло кґшесініѕ ќиылысынан жјне Елек ґзенініѕ су ќорєау аймаєы жерлері бір жаєынан, «Аќтґбе-Кандыаєаш» айналма жол баєыты бойымен Аќтґбе су ќоймасына жјне Ясное селосыныѕ жаѕа тўрєын массивіне дейін екінші жаєынан орналасќан жерлер.
Бесінші массив
«Батыс-3» тўрєын массивініѕ оѕтїстік жаєы жерлері орналасќан, Сазды су тарту ќўрылыс аумаєын ќоса алєанда.
2015 жылєы «____» желтоќсандаєы №______
облыстыќ мјслихаттыѕ шешіміне 2- ќосымша
Аќтґбе ќаласы жер учаскелері їшін тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларына тїзету коэффициенттері
Баєалау
аймаќтарыныѕ №
Баєалау аймаќтарыныѕ шекараларына кіретін жер-кадастрлыќ кварталдар
Жер учаскелері їшін тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларына тїзету коэффициенттері
1.
003-006,009-012, 017-044, 064,077-081,085,144,155
2,0
2.
001,002,007,013-016,053-063,065-076,082-084,086-090
1,75
3.
045-048,139,150,152,145,149,154
1,5
4.
091-093,099
1,25
5.
153,155
1,0
6.
104-136,140,160,161
0,75
7.
142,143,146,147,151,155
0,50